Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ, MÜBAŞİR, HİZMETLİ, ŞOFÖR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI SINAV SONUÇLARI
  02.10.2023

  İLAN

   

  GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ, SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR, SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ, SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR VE SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI SINAV SONUÇLARI

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli personel alımı sınav ilanı kapsamında, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığınca yapılan sınava ait sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir.

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğinceGaziantep Bölge Adliye Mahkemesine sözleşmeli personel alımlarında, sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların aşağıda istenilen belgeleri 13.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına bizzat teslim edilmesi veya 13.10.2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. (Evraklarını Acele Posta ile gönderecek adayların Diploma ve Sertifika Asıllarını göndermeyip; Diplomalar için mezun oldukları yerden, sertifika içinse sertifikayı aldıkları yerden aslı gibidir yaptırarak, aslı gibidir yaptırdıkları belgeleri göndermeleri gerekmektedir.)

   “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ” 

                 İş bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağı hususu ilanen duyurulur. 02.10.2023

  İstenilen Belgeler

  a) Zabıt Kâtibi unvanı için;
  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)
  - Daktilo veya bilgisayar sertifikası (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Kimlik Fotokopisi

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),

  - Kpss Sonuç Belgesi

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir. Bayanlar için eğer evli ise hem kızlık soyadı ile hem de evlilik soyadı ile alınacaktır.)

  b) Şoför unvanı için;
   

  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - Sürücü Belgesi (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği )

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Kimlik Fotokopisi

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),

  - Kpss Sonuç Belgesi

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

  d) Mübaşir ve Hizmetli unvanı için;
   

  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Kimlik Fotokopisi

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Kpss Sonuç Belgesi

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir. Bayanlar için eğer evli ise kızlık soyadı ve evlilik soyadı ile alınacaktır.)

   

  c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için;
   

  -Psikiyatri ; Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

  -Nöroloji: Koruma ve Güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

  -Göz: Körlük veya geçici körlüğü olmamak,

  - Kulak burun boğaz(KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak, hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur.” ibareli sağlık raporu,

  -Son başvuru tarihi itibariyle özel güvenlik görevlisi kimlik kartı (Silahlı ibareli), (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Kimlik Fotokopisi

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),

  - Kpss Sonuç Belgesi

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir. Bayanlar için eğer evli ise kızlık soyadı ve evlilik soyadı ile alınacaktır.)

   

   

  Ek  :  

  1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburu hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

  2-Mal Bildirimi Formu,

  3-Eş Durumu dilekçesi

  4-Sağlıkla ilgili beyan

  5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

   

  Sınavla ilgili itirazların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre değerlendirileceği dikkate alınarak itirazların bu madde kapsamında yapılması gerekmektedir.”

   

   

  T.C. NO
  D.TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Zeytinli Mahallesi 79002 Nolu Cadde Bölge Adliye Mahkemesi Binası Şehitkamil/GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00

  (0342)321 98 35 , (0342)502 09 67

  E-Posta

  gaziantepbamisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu