SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ ALIMI SINAV SONUÇLARI
  13.08.2021

  GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ ALIMI

  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/02/2021 tarihli personel alımı sınav ilanı kapsamında, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığınca yapılan sınava ait sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir. Bu kapsamda Sözleşmeli Zabıt Katipliği alımında; sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların,

   

  1. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti (Başkanlığımızca yada bulunduğu il Komisyon Başkanlıklarınca tasdik edilecektir),
  2. İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
  3. Kimlik Fotokopisi,
  4. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,
  5. Mal bildirimi(Bilgisayarla yada elle doldurulabilir),
  6. Eş Durumu dilekçesi,
  7. Sağlıkla ilgili beyan,
  8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.),
  9. Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
  10. Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)
  11. Bilgisayar Sertifikası veya Transkript Belgesi, 
  12. Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir. Aile fertleri görünecek şekilde alınmalıdır)
  13. KPSS sonuç belgesi

    

  İstenilen belgelerini, en geç 27.08.2021 günü mesai bitimine kadar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Adalet Komisyonuna bizzat teslim etmeleri veya son teslim tarihine kadar APS ile göndermeleri gerekmektedir.

  İş bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca posta yolu ile tebliğ yapılmayacaktır.

  Not: Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan yerleştirme işlemi yapılacaktır.

  Sınavla ilgili itirazların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre değerlendirileceği dikkate alınarak itirazların bu madde kapsamında yapılması gerekmektedir.”

   

   

   

  1-Mecburi Hizmeti Bulunmadığına Dair Dilekçe

  2-Mal Bildirimi Formu

  3-Eş Durumu Dilekçesi

  4-Sağlık Beyanı 

  5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

   

  T.C.NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Zeytinli Mahallesi 79002 Nolu Cadde Bölge Adliye Mahkemesi Binası Şehitkamil/GAZİANTEP

  Telefon

  0342 290 30 00

  (0342)321 98 35 , (0342)502 09 67

  E-Posta

  gaziantepbamisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu